ABC International Trade BV

horeca isolatie projectenHoreca-isolatieprojecten
pasklare isolatie oplossingenPasklare oplossingen
innovatieve oplossingenInnovatieve oplossingen
pasklare isolatie oplossingenGeluidsisolatie

Geluidsisolatie
In het kader van en bouwvergunning, milieuvergunning, horeca melding of arboonderzoek is veelal noodzakelijk zijn een akoestisch rapport te overleggen waarin wordt aangetoond dat aan de noodzakelijke geluidsisolatie ingevolge het bouwbesluit, arbobeslui of het besluit horeca, sport en recreatie inrichting wordt voldaan.

Qua geluidsisolatie wordt onderscheidt gemaakt tussen luchtgeluid isolatie en contactgeluid isolatie.

Ten aanzien van luchtgeluid isolatie dient er onderscheid gemaakt te worden in gevelisolatie van de gevel en aanpandige geluidsisolatie. De geluidsisolatie kan zowel betrekking hebben de gevelisolatie c.q.de geluidsisolatie van de uitwendige scheidingsconstructie alsmede de geluidsisolatie tussen de panden onderling, bijvoorbeeld een woning aanpandig met een horeca-inrichting of anderszins een bedrijf wat geluid produceert.

In het geval van gevel isolatie bijvoorbeeld bij weg, rail of industrielawaai wordt gebruik gemaakt van het programma gevels op grond van de VROM publicatie reken- en meetmethode gevelisolatie (dok 112). Deze rekenmethode is door DGMR uitgewerkt in een bruikbaar akoestisch rekenmodel waarin gekozen kan worden voor uitgebreide rekenmethode of een verkorte methode.

Bij aanpandige situaties wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel dat flankerende geluidstransmissie kan berekenen. VI maakt hiervoor gebruik van het rekenmodel dat door TNO is ontwikkeld zoals bijvoorbeeld het programma BasLuco maar ook van in eigen beheer ontwikkelde software.

Met het programma BasLuco kan zowel lucht en contact geluidisolatie worden berekend c.q voorspelt.

Ook kan er sprake zijn van inpandige geluidisolatie, bijvoorbeeld de geluidsisolatie van de ene ruimte naar de ander, of bijvoorbeeld een muziek oefenruimte in een woning, ook hiervoor kunnen berekening worden verricht en adviezen worden gegeven.

Heeft u vragen bel dan gerust met ons, wij staan u graag te woord. Telefoon (+31) 0182-353385

U kunt on-line geluidsisolatie producten kopen in onze webshop.

Voor meer informatie over geluidmeetapparatuur zie de website www.aurolex.nl

Zeer dunne geluidsisolatie www.acoustibloknl.com

 

Telefoon (+31) 0182-353385 | Fax (+31) 0182-354711 | Postbus 154 | 2800AD | Gouda | geluid@vreeswijkindustrials.nl